Banner
Publikationer

Her kan du læse udvalgte (primært) akademiske produktioner fra min hånd.

Ph.D.-afhandling:

 • Tøth, T. (2015): “Trustworthiness: Enabling Global Collaboration. An Ethnographic Study of Trust, Distance, Control, Culture and Boundary Spanning within Offshore Outsourcing of IT Services”. CBS PhD Series. Link til download via CBS.dk

 

I journalistiske tidsskrifter:

 

I akademiske bøger, tidsskrifter & konference proceedings:

 • Tøth, T. (2016): “Videndeling i globalt distribuerede teams” in Christensen, P. H. (eds.), Bedre videndeling – teoretiske og praktiske perspektiver, Hans Reitzels Forlag, København. Link til bestilling af bogen
 • Madsen, S., Bødker, K., & Tøth, T. (2015): “Knowledge transfer planning and execution in offshore outsourcing: An applied approach”. Information Systems Frontiers, 17 (1), 67-77. Link til download via springer.com
 • Tøth, T. (2014): “Trust in Client-Vendor Relations: An Empirical Study of Collaboration Across National and Organizational Boundaries” in Proceeding of 5th ACM International Conference on Collaboration Across Boundaries: Culture, Distance & Technology (CABS2014), Kyoto, Japan August 20-22.
 • Tøth, T. (2013): “Trust in Offshore Outsourcing Collaboration: Strategies for Maintaining Enlightened Indifference” in Proceedings of the First International Network on Trust 2013 (FINT2013), Singapore, November 21-13.
 • Sonne, T., Søderberg, A-M., Tøth, T. (2013): “Negotiating and Spanning Boundaries in Offshore Outsourcing:
  Indian and Danish Perceptions of Intercultural Collaboration” in Proceedings of the International Academy of International Business Annual Meeting 2013 (AIB2013), Istanbul, Turkey, July 3-7.
 • Madsen, S., Bødker, K., Tøth, T. (2013): “From Research to Practical Application: Knowledge Transfer Planning and Execution in Outsourcing” in Grand Successes and Failures in IT. Public and Private Sectors pp. 510-524. Springer Berlin Heidelberg. Link til download via springer.com
 • Tøth, T. (2013): “Trust and Coordination in Offshore Outsourcing: An Account of Intercultural Collaboration in a Danish and Indian IT Context” in Proceedings of the International Conference on Human-Computer Interaction 2013 (HCII2013), Las Vegas, NV, USA, July 21-26. Link til download via springer.com
 • Madsen, S., Bødker, K., Tøth, T. (2011): “Knowledge Transfer in Outsourcing – From theory to Tooling” in Hertzum, M. & Jørgensen, C., SourceIT: Balancing sourcing and innovation in information system development. Trondheim, Norway. Link til download af hele artiklen i PDF-format.

 

Andet:

 • Tøth, T. (2015): “Making Distributed Teams Work: Imitation, Trust & Control” in Messer, H. (eds.) How to Manage People in Your Remote Team: Lessons Learned in Offshoring and Nearshoring (The Art of Managing Remote Teams Book 6). Link til download via Amazon.com


Kandidatafhandling: At tæmme en sælger
Kandidatafhandlingen er en empirisk undersøgelse af den danske del af salgsorganisationen i en af verdens største IT-virksomheder – lad os her kalde den CorpX,  skrevet i samarbejde med Christian Lau Pedersen.

Omdrejningspunktet for afhandlingen er de forandringer implementeringen af et nyt CRM-system i CorpX’s salgsorganisation har afstedkommet; hvordan dette CRM-system forandrer arbejdsmetodikker og arbejdsforståelse hos sælgerne, samt hvordan sælgerne og deres ledere holdningsmæssigt og i den daglige praksis håndterer forandringen.
Ved hjælp af et teoretiske framework dels bestående af en foucaultiansk magtanalytik, dels aktør-netværk teori og dels knowledge management-teori, undersøger afhandlingen medarbejdernes holdning til det nye CRM-system og de nye arbejdsgange, stiller skarpt på forholdet mellem ledelsens forventning til videndeling igennem systemet i forhold til det mulige og analyserer medarbejdernes motivation for og evne til at efterkomme de nye krav, som et resultat af den organisatoriske implementation.

Afhandlingen blev indleveret i oktober 2006.
Af hensyn til de forretningskritiske oplysninger er afhandlingen blevet fortrolighedsstemplet og kan derfor ikke publiceres her. Ved at klikke på linket herunder kan du dog læse det engelske abstract.

Link til Kandidatafhandling: At tæmme en sælger – abstract 

Kunst & Ledelse
‘Direktion – en erhvervsøkonomisk ledelsespraksis’ er skrevet i samarbejde med Katrine Johansen.
På Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS findes Center for Kunst og Lederskab. Centeret er ledet af Professor Ole Fogh Kirkeby og arbejder med kunstnerisk praksis og erhvervsøkonomisk ledelse under én og samme hat.
I eksamensessayet ‘Direktion – en erhvervsøkonomisk ledelsespraksis’ forsøger Katrine og jeg at undersøge den ledelsespraksis en dirigent udfører før og under en koncert og ved hjælp af paralleller til erhvervlivet sansynliggører vi, at direktion kan betragtes som en erhvervsøkonomisk ledelsespraksis – ikke for hverken at forklejne erhvervs- eller kunstlivets ledere, men derimod for at sætte ledelse af mennesker i erhvervslivet i et nyt perspektiv. Ved hjælp af dette nye perspektiv giver vi et bud på hvilke dyder en moderne leder i erhvervslivet bør – og må – have for at lede succesfuldt.

Essayet kan downloades ved at klikke her